Oktatási anyagok, linkek
Projektek    EV3-G    Scratch    Python    Konstrukciók    Szoftverek    Linkek   
Oktatási projektek - szakkörre, tanórára

Projektötlet - "Hangszer"

A robotot egyszerű hangszerként is használhatjuk. Ez alatt azt értjük, hogy írhatunk olyan programot, amelynél a tégla nyomógombjainak, vagy az ütközésérzékelőnek a megnyomására megszólaltat a robot egy hangot. Összesen 5 nyomógombot és legfeljebb 4 ütközésérzékelőt használhatunk. Ha mindegyikre más-más hang megszólaltatását eredményező programot írunk, akkor 9 hangból álló hangszert hozunk létre.

   Csapatmunka, 2-3 tanóra

Projektötlet - "Királylány szabadítás"

Egyszerű szenzor és motorhasználatot igénylő projekt. A robotnak egy folyók és hegyek határolta határolta terepen kell eljutni a célhoz, elérve, hogy kiszabaduljon a "gyönyörű félszemű királylány a gonosz jegesmedve fogságából".

   Egyéni vagy csapatmunka, 2 tanóra


Projektleírás
    Hanglejatszas_Feladatspecifikacio.pdf
Programozási ötletek
    Hanglejatszas_nyomogomb.pdf


Projektleírás
    Kiralylany_szabaditas.pdf

EV3-G nyelvű programozási segédanyagok

MINDSTORMS EV3-G programozási könyv

Könyvünk azt a célt tűzte maga elé, hogy mindenki számára elérhető, egyszerű eszközökön keresztül mutassa be a LEGO robotok programozásának lehetőségeit.
Programozási nyelvként az EV3-G grafikus (blokkvezérlet) nyelvet használjuk.
A könyv fejezetei fokozatosan nehezedő példákon keresztül vezetnek végig egy egyszerűen használható grafikus programnyelv lehetőségein. A fejezetek végén szereplő feladatok lehetőséget biztosítanak a megtanultak elmélyítésére.
A könyv elsősorban a robotok programozásáról szól, a konstrukciók építésének, tervezésének bemutatása nem volt célunk.
A könyv első hat fejezete a programozást most kezdőknek szól és akár 10 éves kortól használható. A további fejezetek, már komplexebb programozási ismereteket igényelnek.

A könyvhöz tartozik egy példatár (a hozzá tartozó letölthető megoldásokkal).

MINDSTORMS EV3-G példatár

A feladatgyűjtemény alapvetően a MINDSTORMS robotok programozását helyezi a középpontba, ezért a robotépítés csak ritkán jelenik meg.
A könyv melléklete tartalmaz egy olyan építési útmutatót, amely az alaprobotot képezi a könyv feladataihoz.
Törekedtünk arra, hogy a robotprogramozásban különböző szinten tartók is találjanak a feladatgyűjteményben kihívást jelentő feladatokat. Ezért három fő fejezetre tagoltuk a kötetben szereplő feladatokat, és minden feladatot egy ötfokú skálán szinteztünk. A szintek a feladat bonyolultságától, a megoldáshoz szükséges ötletek kreativitásától, a használandó programozási eszközök összetettségétől függően nőnek.
Az első fejezet a programozást most kezdőknek szól és hat projektet tartalmaz.
A második fejezet már a haladóknak szól. Itt feltételezzük, hogy az elméleti könyv első kilenc fejezetében szereplő programozási elemeket a feladatmegoldók alapszinten ismerik.
A harmadik fejezet versenyszintű feladatokat tartalmaz, amelyek egy része már kitűzésre került különböző magyarországi programozói versenyeken.


Letöltési link
    MIMDSTORMS EV3 példatár
    MIMDSTORMS EV3 megoldások

HITechnic szenzorok használata

A MINDSTORMS EV3 robotokhoz nem csak a LEGO cég gyárt szenzorokat, hanem például a HiTechnic cég is.
A szenzorok használatához a beszerzés után telepíteni kell a gyártó által adott drivereket.
A rövid leírás három HT szenzor használatát mutatja be anélkül, hogy kitérne a komplex programozásra, csupán a szenzorok első használatára vonatkozó technikát mutatja be. A többi szenzor hasonló módon használható és illeszthető be a programokba.

Letölthető EV3 blokkok

Milliméter mértékegységben megadott távolságot halad a robot előre vagy hátra.

Leírás: Go_mm.pdf
Blokk letöltés: Go_mm.ev3s


Valódi véletlen egész számot állít elő a megadott tartományból.
Az EV3-as szoftverblokk nem egyenletes eloszlással sorsol.

Leírás: RandomGood.pdf
Blokk letöltés: RandomGood.ev3s

    
    
    
Sratch nyelvű programozási segédanyagok

Spike Core programozása - Gyors kezdés

A LEGO 2020-ban jelentette meg új eszközéhez a Spyke-ot. A dokumentum a bevezető programozáshoz nyújt segítséget.
Nem cél, hogy a programozás lehetőségeit részletesen bemutassa. Csupán kiemel néhány olyan példát, amit végig gondolva a további (bonyolultabb) feladatok megoldása már önállóan tanulható. Tehát az eszköz használatába befektetett idő lerövidítése a cél.
Nem mutatja be a Spyke szoftverében szereplő projekteket, mert ezek egyszerűen használhatók, zömében képi anyagra támaszkodnak. Csupán az alapprogramozás, projektektől független néhány eleme szerepel a könyvben.

Spike Prime brossúra

Ebben az áttekintőben megismerheti a SPIKE Prime legfontosabb tulajdonságait, beleértve a tanulási eredményeket, az osztálytermi beállításokat és azt a rengeteg tananyagot és eszközt amely mind a tanulók-, mind pedig a tanárok rendelkezésére áll.


Letöltési link
    LEGO Education Spike Prime - brossúra

Robotkonstrukciók építési segédanyagai

Alaprobot építési útmutató

Az alaprobot a LEGO által ajánlott Drive Base egy átalakított változata, amelyre a szenzorok olyan helyzetben kerültek fel, hogy ideálisan lehet velük programozási feladatokat megoldani.

Emelőkar

Egy olyan emelőkar építési útmutatója szerepel a letölthető dokumentumban, amely egyetlen motorral képes megfogni és felemelni tárgyakat.
Az emelőkar átalakítható a konstrukciónak és a feladatnak megfelelően.


Építési útmutató
    Alaprobot_epitesi_utmutato.pdf


Építési útmutató
    Emelokar_epites.pdf